Historia naszej firmy – czasy wojenne i wczesno powojenne (1939-1969)

historia-naszej-firmy

W roku 1939, po krótkiej przerwie spowodowanej wybuchem wojny, w końcu października fabryka „Kauczuk” wznowiła produkcję jako „Gummiwarenfabrik – Kautschuk”. W roku 1940 fabrykę podporządkowano zakładom z Królewca „Ostland Werke GmbH”. Wywieziono wtedy z Bydgoszczy większość maszyn z jednej z hal, a w to miejsce uruchomiono produkcję metalową, początkowo kuchnie polowe, a następnie pod koniec okupacji jaszczy amunicyjnych do dział i silników do łodzi. W innej hali utrzymywano produkcję wyrobów gumowych, głównie węży i artykułów technicznych. W 1945 r. okupant wywiózł resztę maszyn, pozostawił zniszczone hale produkcyjne i spalony budynek administracyjny.

Przed wyzwoleniem fabryka zatrudniała ok. 1000 osób, z czego 60% stanowili jeńcy rosyjscy. Przerwa w produkcji nie trwała długo. Zaraz po wyzwoleniu zabezpieczono pozostałe urządzenia i już w połowie 1945 roku rozpoczęto produkcję niektórych wyrobów gumowych. Było to możliwe dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu byłych pracowników. Jeszcze w tym samym roku uruchomiono dwa wydziały: gumowy i metalowy. Pod koniec 1946 r. produkcję metalową przekazano innym zakładom na terenie Bydgoszczy, a Fabryka Wyrobów Gumowych „Kauczuk” na podstawie dekretu o nacjonalizacji przemysłu została podporządkowana powołanemu przez Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego, Zjednoczeniu Przemysłu Gumowego z siedzibą w Łodzi.

W końcu roku 1948 Zjednoczenie Przemysłu Gumowego przekształcone zostało w Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowego, któremu podporządkowano 12 wytwórni oznaczonych kolejnymi numerami w tym dawna Fabryka Wyrobów Gumowych, jako Wytwórnia nr 10 w Bydgoszczy. W związku z powołaniem w 1949 r. ministerstw gospodarczych Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego przekazał Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowego pod nadzór Ministra Przemysłu Lekkiego, który z dniem 1 stycznia 1950 r. powołując Centralny Zarząd Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych, zarządzeniem znak OR 1/P./267/50 z dnia 4 maja 1950 r., utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z tym zarządzeniem przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa w zarząd i użytkowanie uległ majątek Skarbu Państwa.

Lata 1960-1966 to intensywny rozwój BZPG. W 1960 r. rozpoczęto budowę hali taśm przenośnikowych, gdzie zainstalowano nowoczesne urządzenia z importu. W hali tej, już w roku 1961 rozpoczęto produkcję polichlorowinylowych taśm przenośnikowych dla górnictwa, zaś w roku 1963 – również gumowych taśm przenośnikowych. Nieco później powstał (drugi) wydział artykułów formowych, wyposażony w nowoczesne prasy elektryczne, a także dwa wydziały produkcji węży oraz rozbudowano walcownię wyposażoną w miksery. W efekcie rozbudowy obiektów produkcyjnych oraz budynku biurowca infrastruktura zakładu zajęła teren sięgający do ulicy Spornej. 

Masz pytania? Napisz do mnie: hanna.drewek@stomil.bydgoszcz.pl

Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, iż w roku 1967 wartość produkcji BZPG osiągnęła imponującą cyfrę 1.159 mln. zł, dzięki której zakład znalazł się na liście „miliarderów”.

Hanna Smoczyńska-Drewek Senior Marketing Specialist

kom. +48 662 056 905
tel. +48 52 32 64 224
ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz

Czytaj również

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie którego szukasz?
Nic straconego! Napisz do nas!
Skorzystaj z formularza kontaktowego

Napisz do nas

Adres: ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz