Onboarding – wdrożenie nowego pracownika w naszej firmie

onboarding

W ostatnim czasie w BZPG Stomil S.A. realizujemy dosyć aktywnie procesy rekrutacyjne na różne stanowiska zarówno managerskie, specjalistyczne jak i produkcyjne. Już samo pozyskanie odpowiedniego pracownika na dane stanowisko do firmy stanowi wyzwanie dla działu HR. Zadbanie, aby pracownik dobrze się zaadaptował w naszej firmie w danym dziale, w naszej kulturze organizacyjnej i związał swoje losy zawodowe z nami na dłużej – to nie mniej wymagająca kwestia. Rola działu HR to m.in. działania skoncentrowane na możliwie szybkim i skutecznym wdrożeniu nowo przyjętych osób do bieżących działań i zadań, które przed nimi stoją. Nasza firma jest – jak wspominałam w poprzednim numerze Newslettera – w fazie transformacji, a to podwyższa poprzeczkę również dla nowo przyjmowanego pracownika ze względu na sam przebieg zmian, których doświadczają również dotychczasowi pracownicy. Przyjęliśmy drogę tworzenia indywidualnie dopasowanych ścieżek onboardingowych dla nowo przyjętej osoby z uwzględnieniem specyfiki działu i stanowiska. Dla pracowników działów produkcyjnych mamy szczegółowo opracowaną mapę przysposobienia do nowego zakresu obowiązków.

Służą temu szczegółowo opracowane szkolenia stanowiskowe, realizowane w oparciu o programy szkoleń dla każdego stanowiska na danym wydziale produkcyjnym. Nowy pracownik jest przydzielony do doświadczonego pracownika, którego zadaniem jest przekazanie swojej wiedzy i umiejętności. Cały proces jest monitorowany przez mistrza produkcji. Szkolenie dla pracownika produkcyjnego zakończone jest egzaminem pracownika. Dopiero, gdy powyższy proces zostaje pomyślnie doprowadzony do końca i zaliczony, pracownik dopuszczony zostaje do samodzielnej pracy na danym stanowisku pracy. Przy wdrażaniu pracowników administracyjnych, podejmujemy działania, które mają nie tylko zapoznać ich z obowiązkami, ale również z poznaniem firmowego „tła” – poznania procesów, współpracowników, czy chociażby topografii poszczególnych zakładów i działów. Pragnę podkreślić, że choć proces wdrożenia jest planowany przez dział HR w porozumieniu z innymi działami, to za onboarding nowego pracownika jest odpowiedzialnych wiele osób. Każdy współpracownik wspiera proces wdrożenia zgodnie ze swoimi kompetencjami – dzieląc się wiedzą, ucząc nowych rzeczy, pomagając nowej osobie zarówno na poziomie stricte merytorycznym, jak również tym emocjonalnym. Warto pamiętać bowiem, że fakt, iż pracownik jest merytorycznie gotowy do pracy na danym stanowisku i posiada zarówno wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane przez Spółkę (właśnie dlatego go zatrudniliśmy) to nie wystarcza. Atmosfera w pracy, kultura wsparcia i współpracy, budowanie relacji, pierwsze kontakty z osobami, z którymi na co dzień nowy pracownik będzie pracował, natłok informacji czy choćby imion do zapamiętania – wszystko to elementy równie istotne, budzące dużo napięcia i niepewności i w końcu często decydujące o tym, czy świeżo zrekrutowany kandydat stanie się pracownikiem na lata i zechce z nami zostać.

Masz pytania? Napisz do mnie: katarzyna.slaska@stomil.bydgoszcz.pl

Katarzyna Śląska

Katarzyna Śląska HR Biznes Partner

W Stomil Bydgoszcz od blisko dwóch lat. Odpowiedzialna za procesy rekrutacyjne, wdrożenia nowych pracowników oraz usprawnienia procesów z obszaru human resources na wszystkich szczeblach organizacji. Katarzyna pracując u nas korzysta z doświadczeń jakie zdobywała pracując m.in. dla: Orange Polska, Yawal S.A., Krispol, Pamso S.A., Media Expert.

Czytaj również

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie którego szukasz?
Nic straconego! Napisz do nas!
Skorzystaj z formularza kontaktowego

Napisz do nas

Adres: ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz