Zasady ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie kont w sklepie internetowym.

Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty hostingujące stronę internetową, pocztę elektroniczną oraz kurierzy. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej, przy czym posiadają Państwo możliwość jej wycofania w dowolnym czasie (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, tj. wyrejestrowania konta.

W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są również przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane są przechowywane do czasu wyrejestrowania konta, a w przypadku dokonania zakupu do przez 6 lat lub czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.